Meist

 

Psühholoogiline abi

Psühholoogiline abi - isikule, perekonnale või sotsiaalsele rühmale osutatav professionaalne tugi ja abi nende psühholoogiliste probleemide lahendamisel, sotsiaalne kohanemine, eneseareng, eneseteostus, rehabilitatsioon, raskest psühholoogilisest olukorrast ülesaamine.

Raske psühholoogiline olukord on olukord, mis rikub inimese, perekonna või sotsiaalse rühma normaalset elu, millest nad üksi ei saa üle.

Psühholoogilise abi saaja - raskes psühholoogilises olukorras inimene, kellel on ebasoodne psühholoogiline seisund ja pöördub psühholoogilist abi osutava isiku või psühholoogi eriarsti poole.

Teenuse pakett:

  • individuaalne nõustamine
  • psühholoogiline tugi (juhendamine)
  • psühholoogiline diagnoos
  • töö laste ja täiskasvanutega
  • abi arenguhäiretega lastele (autistlik spekter, hüperaktiivsus)
  • töötada sõltuvustega (toit, sotsiaalsed võrgustikud, alkohol, narkootikumid jne)

PROPRIUM on positiivne, loov,

kasvule pürgiv ja inimloomust arendav omadus.

G.Opport